ออนไลน์ 1,608  คน     ค้นหาด่วน:  

ประวัติสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2009

ประวัติสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe 2009
อัพเดท : 23 มีนาคม 2552,09:35
อ่าน : 14,892
หมวดหมู่ : ประวัติดารา นักแสดง นักร้อง

MISS THAILAND UNIVERSE 2009แนะนำผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2009 และ ประวัติ 44 สาวงาม

**ร่วมโหวตผู้เข้าประกวดทั้ง 44 คนเพื่อชิงตำแหน่ง Miss Popular Vote พิมพ์ MTU ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวด ส่งมาที่ 4777000 (3บาท/ครั้ง)

MTU 1 กนกกาญจน์ ฐิติภัทรประเสริฐ (ปีใหม่)

MTU1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกกาญจน์ ฐิติภัทรประเสริฐ(ปีใหม่)
สัดส่วน : 31 - 26 - 35
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 3 ม.ตาปี
MTU 2 นนทพร ธีระวัฒนสุข

MTU2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนนทพร ธีระวัฒนสุข(เเย้)
สัดส่วน : 31 - 24 - 35
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 อักษรศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากรMTU 3 วริษา เจริญศักดิ์ธนกุล

MTU3

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริษา เจริญศักดิ์ธนกุล(พลอย)
สัดส่วน : 30 - 25 - 37
ส่วนสูง : 174 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ ม.หอการค้าไทยMTU 4 ชุติมา ดุรงค์เดช

MTU4

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา ดุรงค์เดช (ไข่มุก)
สัดส่วน : 35 - 26 - 35
ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาโท Msc.Business Management, City University, London, UK

MTU 5 ธิชาพร สุวรรณประดับ

MTU5

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิชาพร สุวรรณประดับ(พิงค์)
สัดส่วน : 32 - 25 - 36
ส่วนสูง : 174 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
จังหวัด : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์

MTU 6 ปริยากร สุขประเสริฐ

MTU6

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริยากร สุขประเสริฐ(ออน)
สัดส่วน : 31 - 24 - 35
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
จังหวัด : ปัตตานี
การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 3 นิติศาสตร์ ม.รัตนบัณฑิต
MTU 7 อมรา แหม

MTU7

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรา แหม(มาร์)
สัดส่วน : 31 - 24 - 35
ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
จังหวัด : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(Inter) ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย

MTU 8 พรวดี อรรฆภิญญ์

MTU8

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรวดี อรรฆภิญญ์(พอลล่า)
สัดส่วน : 33 - 27 - 37
ส่วนสูง : 175 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหาร โฆษณา ม.อัสสัมชัญ

MTU 9 อรพินท์ นาคสมบูรณ์

MTU9

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพินท์ นาคสมบูรณ์(พลอย)
สัดส่วน : 30 - 26 - 34
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรMTU 10 พลอยไพลิน เลิศสุนทรรัตน์

MTU10

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพลอยไพลิน เลิศสุนทรรัตน์(กิ๊ฟ)
สัดส่วน : 32 - 26 - 36
ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 54 กิโลกรัม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 4 บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ม.หอการค้าไทย


MTU 11 ภัสราภรณ์ คนคำแหง

MTU11

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัสราภรณ์ คนคำแหง(นุ้ย)
สัดส่วน : 31 - 26 - 37
ส่วนสูง : 174 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษา : ม.6 โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพมหานคร

MTU 12 รฐกร สถิรบุตร

MTU12

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรฐกร สถิรบุตร(กี้)
สัดส่วน : 34 - 26 - 36
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : Fashion Design Fashion institute of Design & Merh(U.S.A.)


MTU 13 สิริลภัส กองตระการ

MTU13

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริลภัส กองตระการ(หมิว)
สัดส่วน : 32 - 27 - 36
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน ม.เกษตรศาสตร์


พัชริน จูเลีย คเน็ค

MTU14

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชริน จูเลีย คเน็ค(จูเลีย)
สัดส่วน : 30 - 25 - 35
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 อังกฤษธุรกิจ ม.กรุงเทพ


วิลาสินี ทีปั่น

MTU15

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาสินี ทีปั่น(เดียร์)
สัดส่วน : 31 - 25 - 36
ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
จังหวัด : นครนายก
การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 2 ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ม.แม่ฟ้าหลวง


เกศโมฬี โรจนประดิษฐ

MTU16

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศโมฬี โรจนประดิษฐ(ฝ้าย)
สัดส่วน : 32 - 26 - 37
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 1 คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกการโรงแรม ม.กรุงเทพ


แพรว แก้วทิพย์

MTU17

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรว แก้วทิพย์ (แพรว)
สัดส่วน : 33 - 27 - 38
ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 59 กิโลกรัม
จังหวัด : สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรี ปี 3 มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ชนิกานต์ ประชานุกูล

MTU18

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิกานต์ ประชานุกูล(น้ำ)
สัดส่วน : 32 - 26 - 37
ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษา : ป.ตรี ปี 1 พาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี(บรูณาการตรีควบโท) ม.ธรรมศาสตร์


ลดาวรรณ์ เชาวน์ดี

MTU19

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลดาวรรณ์ เชาวน์ดี(วรรณ์)
สัดส่วน : 33 - 27 - 37
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
จังหวัด : สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะการจัดการ (MIS) เอกสารสนเทศ ม.มหิดล


นภิศา ป้อมเสน

MTU20

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภิศา ป้อมเสน(ฟ้า)
สัดส่วน : 30 - 24 - 34
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษา : ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี 

 

++ ดูประวัติผู้เข้าประกวด mtu หมายเลข 21-44 ได้ที่นี่ คลิก!

++ ชมภาพผู้เข้าประกวดในชุดว่ายน้ำ คลิก!

++ ชมภาพบรรยากาศการเก็บตัวของสาวงาม คลิก!

สนับสนุนเนื้อหาโดย Kapook.com
หากถูกใจช่วยกด Like เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะค๊าาาา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ZONEZEED.COM ควมบันเทิงไม่เคยหลับไหล แหล่งรวมความบันเทิงบนโลกออนไล์
เว็บไซต์ โซนซี๊ด.คอม เป็นเว็บไซต์รวบรวมความบันเทิงออนไลน์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิงเยอะแยะมากมาย หลากหลายหมวดหมู่ หลายเรื่อง
หากเรื่องในหัวข้อใดมีส่วนพาดพิงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้เกิดความเสียหายกรุณาแจ้งมาที่ zonezeed(แอ๊ด)windowslive.com เพื่อที่จะลบข้อมูลหรือแก้ไขให้ถูกต้อง

Copy right © 2009-2012 ZoneZeed.com is version 3.0 All right reserved. Website design by ZoneZeed.com
Best viewed with IE 6.0 or above | Opera | Firefox browser 1024 x 768 resolutions. เข้าสู่ระบบ